Geodetski načrt

Prejšnje poglavje: Nakup parcele

Naslednje poglavje: Gozdar

Ključne besede: geodet, razgibanost terena, elektrika, kanalizacija, voda, urbanistični načrt

Datum: 17. 12. 2019

Geodetski načrt nam pokaže dejansko stanja na parceli. Izvemo kje točno potekajo katastrske meje, kakšna je razgibanost terena, kako so v tleh položene različne cevi (za vodo, kanalizacijo …), kje potekajo zračni vodi za elektriko …

Z geodetskim načrtom arhitekt naredi urbanistični načrt (umesti hišo na parcelo, določi pot do hiše in parkirna mesta), ki je del dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Pri izdelavi urbanističnega načrta more arhitekt upoštevati tudi, kako so umeščene sosedne hiše.

Pri izbiri geodeta sva bila pozorna, da je nekje v bližini parcel, tako da nama ni bilo potrebno plačevati še potnih stroškov, hkrati pa nama je bila pomembna tudi ocena na Google Maps. Izbrala sva geodeta Željka Turka (Geotris, geodetske storitve, Željko Turk s.p.). G. Željko je za izdelavo načrta potreboval številke parcele in v roku treh dneh sva imela v emailu geodetski načrt v PDF obliki. Arhitekt pa je dobil načrt v obliki DXF datotek za dokončno izdelavo urbanističnega načrta.

Cena izdelave geodetskega načrta leta 2019 je bila 430 € z vključenim DDV-jem.

Na spodnji fotografiji je geodetski načrt najine parcele. Na načrtu vidimo katastrske meje, sosednje hiše …

Geodetski načrt