Gradbeni dnevnik

Avgusta 2019 sva se z možem odločila, da bova prodala stanovanje v Ljubljani na Brdu. Istočasno sva si tudi začela ogledovati parcele.

Ko sva postala lastnika parcele na Rakeku, je arhitekt lahko pričel svoje delo in kmalu sva morala pridobiti tudi geodetski načrt za parcelo.

Med pripravo potrebne dokumentacije za gradbeno dovoljenje smo gozdarju naročilo, da podre drevesa na parcele.

Potrebno je bilo tudi urediti cesto od občinske ceste do parcele.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja je bilo potrebno urediti tudi nekaj služnosti (za cesto do občinske ceste in za infrastrukturo).

Komunalni prispevki